online website builder

INTAKE FORMULIER
voor de cursus Tantra voor stellen


Graag printen en met de hand invullen, ondertekenen en opsturen. Scannen en mailen van het ondertekende formulier is ook mogelijk, ook dan zijn handtekeningen vereist.


Wij melden ons aan voor deelname aan de serie van vijf workshops "Tantra voor Stellen"
 in .................................... (jaar en maanden aangeven).


Persoonlijke gegevens

Zie onze privacyverklaring.

VROUW

Voornaam: ..........................    Achternaam: ............................................................

MAN

Voornaam: .......................... Achternaam: ............................................................

Soort relatie: LAT-relatie / samenwonend / gehuwd (omcirkelen wat van toepassing is).

NB gelegenheidsstellen worden gezien de intieme aard van de workshops niet toegelaten.

We hebben bovenstaande relatie sinds ....

Email-adres: ..........................................

NB stuur ons altijd ook een e-mail voor het geval wij het e-mailadres op het formulier fout lezen.

Telefoonnummer: .................................


Spelregels voor deelnemers aan Tantra voor Stellen

We vragen aan elke deelnemer om tevoren de volgende verklaring zorgvuldig individueel door te lezen, in te vullen en bij akkoord te ondertekenen. Om vervelende verrassingen tijdens de workshop te voorkomen is het noodzakelijk dat alle deelnemers op de hoogte zijn van de inhoud van de workshop en dat zij de spelregels aanvaarden.

Ik ga als deelnemer aan Tantra voor Stellen akkoord met de volgende spelregels:

 1. Ik heb tevoren kennis genomen van de beschrijving op de website van Sahajayoginicinta. Ik heb met name ervan kennis genomen dat tijdens de workshops deelnemers bloot zijn en dat seksuele handelingen kunnen plaatsvinden.
 2. Ik neem deel aan de workshops geheel vrijwillig en uitsluitend ter bevordering van mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, om te genieten en om mijn leven te verrijken.
 3. Ik heb tevoren de organisator(en) op de hoogte gesteld van lichamelijke en of psychische klachten die mijn eigen gezondheid of die van andere deelnemers in gevaar zouden kunnen brengen. Wanneer bij de uitleg van de oefeningen alsnog zou blijken dat er sprake zou zijn van dergelijke klachten, dan breng ik begeleiders onmiddellijk daarvan op de hoogte.
 4. Ik zal tijdens de workshops niets doen of met mij laten gebeuren waar ik niet achter sta. Ik meld de begeleiders onmiddellijk mijn besluit om een oefening niet te doen.
 5. Ik zal tijdens de workshops elke intimiteit beperkt houden tot mijn vaste partner.
 6. Ik zal tijdens de workshop op geen enkele wijze druk uitoefenen op andere deelnemers, waaronder mijn partner, om iets te doen of te ondergaan wat zij niet wensen
 7. Ik zal zorgen dat ik tijdens de workshop op discrete wijze overleg met mijn partner, zonder andere deelnemers te storen.
 8. ‘Samen uit, samen thuis’. Wanneer een van beide partners de workshop verlaat, dan vertrekt ook de andere partner.
 9. Ik neem deel aan de workshops geheel op eigen risico en in aanvaarding van de volle verantwoordelijkheid voor mijn eigen daden. De organisatie is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, psychische schade, beschadiging of diefstal van eigendommen.
 10. Ik verplicht mij tot geheimhouding ten aanzien van de identiteit van de overige deelnemers.
 11. Ik zal elke overtreding van deze spelregels, ook al betreft het andere deelnemers, onmiddellijk melden aan begeleiders.
 12. Overtreding van deze spelregels of het opgeven van valse gegevens kan leiden tot het ontzeggen van de verdere toegang tot de cursus zonder restitutie van betaalde kosten.

Eventuele lichamelijke/psychische klachten waarvan de begeleiders van de workshops op de hoogte dienen te zijn. Vermeldt b.v. gebruik van medicijnen die het gedrag beïnvloeden, eventuele behandeling door specialist, psychiater, sexuoloog, relatietherapeut, traumatische seksuele ervaring in het verleden, etc.

...................................................................................................................................................


Betalingsvoorwaarden

 1. Plaatsen op de cursus van vijf workshops kost per stel €588,- (inclusief 1 cursusboek, thee, hapjes, gebruik van attributen, exclusief lunches).
 2. De volgorde van betalingen is doorslaggevend voor plaatsing.
 3. Aanmelding is pas geldig bij betaling vooraf op KNAB bankrekening NL57KNAB0257468501 ten name van space2enjoy met vermelding van 'TVS' plus jaar en maanden. Bij betaling vanuit een ander land dan Nederland: IBAN: NL57KNAB0257468501, BIC: KNABNL2H.
 4. De volgorde van betalingen is doorslaggevend voor plaatsing.
 5. Tot 1 maand voor aanvang van de serie is kostenloze annulering mogelijk. Daarna vindt alleen restitutie plaats bij onverhoopt niet-doorgaan van de workshop of bij ernstige ziekte van een deelnemer binnen het stel (bewijsstukken dienen te worden overlegd).
 6. Bij niet-geldige redenen van afzegging, roepen we tot uiterlijk een week voor begin van de eerste workshop stellen van de reservelijst op. Wanneer de betaling van de nieuwe deelnemers binnen is, restitueren we het gestorte bedrag met inhouding van €10,00 annuleringskosten per workshop.

Naam: ....................................................     Naam: .................................................... 


Geboortedatum: .............................                 Geboortedatum: ............................. 

Deelnemers beneden 21 jaar kunnen niet worden toegelaten. Voor de eerste workshop kan ter controle een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.

Plaats: ....................................................        Datum: .................


Handtekening: .........................................         Handtekening: .........................................

Per post opsturen naar:

space2enjoy
Postbus 3012
2440 AA Nieuwveen

Na ontvangst van formulier en betaling, sturen we een bevestiging per e-mail.  Zorg dat ons mailadres in uw adresboek staat / dat uw spamfilter onze mail niet tegenhoudt.

NB We vragen dringend om het intakeformulier uitsluitend per post aan ons te zenden. We kunnen helaas niet instaan voor de veiligheid van per email verzonden intakeformulieren (uit onze privacyverklaring).


TANTRA SAHAJAYOGINICINTA

POSTADRES
space2enjoy
Postbus 3012
2440 AA Nieuwveen

CONTACT
Email: info@sahajayoginicinta.nl

Ervaring sinds 2001:

*  verdiepen van de relatie

*  helder programma

*  veilig


NIEUWSBRIEF 

met aankondiging nieuwe data, mail naar

info@sahajayoginicinta.nl met als subject/onderwerp "nieuws".

Bedankt voor je bericht!