free site maker

INTAKE FORMULIER
voor de serie Slow Love Sundays


Graag printen en met de hand invullen, ondertekenen en opsturen. Scannen en mailen van het ondertekende formulier is ook mogelijk, ook dan zijn handtekeningen vereist. Graag geen foto's.

Vragen aan de begeleiders naar info@sahajayoginicinta.nl.

Wij melden ons aan voor deelname aan de serie Slow Love Sundays te Rotterdam op zondag van 10.00 uur tot ±16.00 uur op volgende datums:

 • data van deze workshops zijn op dit moment niet bekend

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden slechts gebruikt om met jullie contact op te nemen en nooit aan derden doorgegeven.

VROUW

Voornaam: ...................................    Achternaam: ...............................................................

MAN

Voornaam: ................................... Achternaam: ...............................................................

Soort relatie: gelegenheidsstel / LAT-relatie / samenwonend / gehuwd (omcirkelen wat van toepassing is).

We hebben bovenstaande relatie sinds ....

Straat en nr.: ..............................................................................................

Postcode: .................        Plaats: ...................................................................

Email-adres: ................................................ Graag een mail aan info@sahajayoginicinta.nl voor het geval we jullie mailadres fout lezen.

Mobiele nummer: ...................................


Spelregels en betalingsvoorwaarden voor deelnemers aan de workshops

We vragen aan elke deelnemer om tevoren de volgende verklaring zorgvuldig individueel door te lezen, in te vullen en bij akkoord te ondertekenen. Om vervelende verrassingen tijdens de workshop te voorkomen is het noodzakelijk dat alle deelnemers op de hoogte zijn van de inhoud van de workshop en dat zij de spelregels aanvaarden.

Vooraf enkele begrippen:

 • Begeleiders: degenen die ter plekke de verantwoordelijkheid dragen voor een workshop.
 • Vaste partner: degene met wie een deelnemer gezamenlijk heeft ingeschreven op de cursus.
 • Wisselpartner: een andere deelnemer dan de vaste partner met wie een deelnemer bepaalde oefeningen kan doen.
 1. Ik ga als deelnemer aan een workshop Tantra akkoord met de volgende spelregels:
 2. Ik heb tevoren kennis genomen van de beschrijving van de workshop op de website van Sahajayoginicinta. Ik heb met name ervan kennis genomen dat tijdens de workshop deelnemers bloot zijn en dat seksuele handelingen kunnen plaatsvinden.
 3. Ik neem deel aan de workshops geheel vrijwillig en uitsluitend ter bevordering van mijn eigen persoonlijke ontwikkeling, om te genieten en om mijn leven te verrijken.
 4. Ik heb tevoren de begeleiders op de hoogte gesteld (*) van lichamelijke en of psychische klachten die mijn eigen gezondheid of die van andere deelnemers in gevaar zouden kunnen brengen. Wanneer bij de uitleg van de oefeningen alsnog zou blijken dat er sprake is van dergelijke klachten, dan breng ik de begeleiders onmiddellijk daarvan op de hoogte.
 5. Ik zal tijdens de workshop niets doen of met mij laten gebeuren waar ik niet achter sta. Ik meld de begeleiders onmiddellijk mijn besluit om een oefening niet te doen.
 6. Ik zal tijdens de workshop elke seksuele handeling beperkt houden tot mijn vaste partner, of - als ik heb aangegeven dat ik wil wisselen ­mijn wisselpartner. Tijdens de try-out  en de eerste workshop van de serie Slow Love Sundays zijn seksuele handelingen met een wisselpartner niet toegestaan.
 7. Ik realiseer mij dat ik alleen kan wisselen van oefenpartner als mijn vaste partner eveneens wil wisselen.
 8. Wisselen naar persoonlijke voorkeur is niet mogelijk. Een wisselpartner wordt door de begeleiders aan deelnemers toegewezen. Over het algemeen wordt daarbij het lotingprincipe toegepast.
 9. Ik word nooit verplicht om te oefenen met een wisselpartner. Maar als ik heb aangegeven dat ik een oefening wil doen met een wisselpartner, zal ik dat ook zonder meer doen. Doe ik dat niet dan kunnen de begeleiders besluiten dat ik verder niet meer zal deelnemen aan de workshop.
 10. “Samen uit, samen thuis”. Wanneer een van beide vaste partner de workshop verlaat, dan vertrekt ook de andere vaste partner.
 11. Ik zal tijdens de workshop op geen enkele wijze druk uitoefenen op andere deelnemers, waaronder ook mijn vaste partner, om iets te doen of te ondergaan wat zij niet wensen.
 12. Ik zal zorgen dat ik tijdens de workshop op discrete wijze overleg met mijn vaste partner of wisselpartner, zonder andere deelnemers te storen.
 13. Ik ben op de hoogte van Safe Sex (b.v. via https://www.soaaids.nl/nl/soas/soas-voorkomen) en ik aanvaard mijn volledige verantwoordelijkheid ten aanzien van het veilig vrijen. Ik heb tevoren maatregelen genomen om veilig te vrijen en bijvoorbeeld beschermingsmaterialen meegenomen.
 14. Ik neem deel aan de workshop geheel op eigen risico en in aanvaarding van de volle verantwoordelijkheid voor mijn eigen daden. De begeleiders zijn niet aansprakelijk voor eventuele blessures, psychische schade, beschadiging of diefstal van eigendommen.
 15. Ik verplicht mij tot geheimhouding ten aanzien van de identiteit van de overige deelnemers.
 16. Eventuele meegenomen mobiele telefoons en andere electronica blijven in mijn tas en zijn uitgeschakeld. Mocht dit een probleem zijn i.v.m. bijvoorbeeld bereikbaar moeten zijn voor een oppas, dan overleg ik tevoren met begeleiders voor een oplossing.
 17. Ik zal elke overtreding van deze spelregels, ook al betreft het andere deelnemers, onmiddellijk melden aan de begeleiders.
 18. Overtreding van deze spelregels of het opgeven van valse gegevens kan leiden tot het ontzeggen van de verdere toegang tot de cursus zonder restitutie van betaalde kosten.

*) Eventuele lichamelijke/psychische klachten en andere feiten waarvan de begeleiders van de workshops op de hoogte dienen te zijn, vemeld ik op de stippelijn. 

.................................................... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... ........... 

Vermeldt b.v. gebruik van medicijnen die het gedrag beïnvloeden, eventuele behandeling door specialist, psychiater, sexuoloog, relatietherapeut, traumatische seksuele ervaring in het verleden, etc.


Betalingsvoorwaarden

 • Plaatsen op een serie van 5 workshops Slow Love Sundays kost per stel  €98,- per workshop of voor alle workshops €490,- (inclusief BTW, thee en koffie), plus €20,- voor 1 cursusboek "Tantra voor twee - voor stellen die hun relatie willen verdiepen" (12de ingrijpend herziene druk of later), in totaal €510,-.
 • Aanmelding is pas geldig bij betaling vooraf van het totale bedrag van €510,- op bankrekening NL96 INGB 0003 7313 37 ten name van Prikbord te Zoetermeer met vermelding van 'Try-out' of "5 x Sunday" plus de datum(s) van de workshop(s). Bij betaling vanuit een ander land dan Nederland: IBAN: NL96INGB0003731337, BIC: INGBNL2A.
 • De volgorde van betalingen is doorslaggevend voor plaatsing.
 • Tot twee weken voor aanvang is kostenloze annulering mogelijk. Daarna vindt slechts restitutie plaats bij ernstige ziekte (bewijsstukken vereist). Daarbij wordt €40,- aan annuleringskosten in rekening gebracht.


Naam: ....................................................     Naam: .................................................... 

Geboortedatum: .............................                 Geboortedatum: ............................. 

Deelnemers beneden 21 jaar kunnen niet worden toegelaten. Voor de eerste workshop kan ter controle een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.

Voor accoord,


Plaats: ....................................................     Plaats: ....................................................

Datum: .................                                                 Datum: .................


Handtekening: ......................................... Handtekening: .........................................

Stuur het formulier in een voldoende gefrankeerde envelop naar:

Prikbord
Postbus 6011
2702 AA Zoetermeer.

Of print het formulier, vult het in, onderteken en scan het ingevulde formulier als pdf en mail dit aan info@sahajayoginicinta.nl (geen fotos van formulier).

Na ontvangst van formulier en betaling, sturen we een bevestiging per e-mail.  Zorg dat ons mailadres in uw adresboek staat / dat uw spamfilter onze mail niet tegenhoudt.

TANTRA SAHAJAYOGINICINTA

POSTADRES
space2enjoy
Postbus 3012
2440 AA Nieuwveen

CONTACT
Email: info@sahajayoginicinta.nl

Ervaring sinds 2001:

*  verdiepen van de relatie

*  helder programma

*  veilig


NIEUWSBRIEF 

met aankondiging nieuwe data, mail naar

info@sahajayoginicinta.nl met als subject/onderwerp "nieuws".

Bedankt voor je bericht!