free responsive web templates

Hoe de Boeddha de tantra-weg openbaarde

Op een dag zit koning Indrabhuti (afbeelding rechts), de heerser van het Tantrische land Uddiyana (in het huidige Pakistan) op de veranda van zijn paleis en kijkt uit over de vlakte. 

In de verte ziet hij iets wat lijkt op een vlucht roodgekleurde vogels. Hij vraagt zijn hovelingen wat het is. Ze antwoorden "Oh, dat is Boeddha Sakyamuni met zijn vijfhonderd volgelingen" (gekleed in saffraankleurige gewaden). 

Indrabhuti geeft te kennen dat hij de Boeddha en zijn aanhangers voor een middagmaal wenst uit te nodigen naar het paleis. 

Ofschoon de hovelingen tegenover de koning twijfels uiten dat de Boeddha zal komen omdat hij zo ver weg is, komt de Boeddha de volgende dag aan voor het maal. Boeddha tantra beoefenaar

Na de maaltijd, vraagt de koning of de Boeddha hem wil onderwijzen.

Hij vraagt in het bijzonder te worden onderwezen in de manier waarop de boeddhastaat kan worden bereikt.

De Boeddha antwoordt "Oh koning, zie af van zintuiglijk genot (volgens het Hinayana-boeddhisme), doe de drie oefeningen (ethisch gedrag, meditatie, wijsheid), en pas de zes paramita's (van het Mahayana-boeddhisme) toe."

De koning is echter niet tevreden met deze instructie en antwoordt: "Ik zou graag een methode willen hebben om de boeddhastaat te bereiken door het genieten van de vijf zintuigen met mijn hofdames." (Volgens de overtuiging van die tijd zou het hele koninkrijk voordeel hebben van de seksuele krachten van de vorst, net zoals, dat van de Chinese keizers werd gedacht. De koning wordt daarom niet door egoïstische genotzucht gedreven. Daarnaast kan hij door zijn hartstochtelijke aard niet afzien van wat tot de kern van het mens-zijn behoort).

De koning maakt dan spontaan een kort gedicht:

Graag geniet ik in de appelbloesemboomgaard

Zelfs als ik in mijn volgend leven een vos (een lagere wedergeboorte) zou zijn

Een bevrijding die afziet van het genieten van de vijf zintuigen

Zou mij nooit kunnen verheugen, oh Gautama.


Hierna is het gezelschap van Boeddha's volgelingen plotseling verdwenen (zij kunnen de tantrische geheimen niet aan). 

Op dat moment klinkt een stem uit de lucht die zegt, "Geen van de acht soorten heiligen is aanwezig. Er zijn zelfs geen shravaka's (Hinayana-aanhangers) of pratyekabuddhas (heiligen die in hun eentje in de jungle mediteren). De bodshisvattvas (hoogste Mahayana-beoefenaren die bewust ervoor kiezen herboren te worden om levende wezens te helpen) met hun grote magische krachten manifesteren hun vormen."

Hierna maakt de Boeddha een grote, uitgestrekte mandala. 

Hij geeft de koning inwijding, abdisheka, en precies op hetzelfde moment neemt koning Indrabhuti het lichaam van de eenwording (yuganaddha) aan.

Volgend op de abdisheka en koning Indrabhuti's bereiken van het lichaam van de eenwording, verklaart de Boeddha hem alle tantra's.

De koning onderwijst uitgebreid alle mensen van zijn koninkrijk Uddiyana, en hij legt ook de tantra's vast in geschreven vorm.

Tenslotte verdwijnt hij, samen met zijn gevolg van koninklijke concubines, en zij allen worden sambhogahaya-wezens. 

Indrabhuti reist vervolgens van het ene boeddhaveld naar het andere en treedt op als verzamelaar en bewaarder van het gehele Mantrayana.

Vanaf dat moment worden niet alleen de koning en zijn gevolg, maar ook het hele volk van het land van Uddiyana, plus zijn geesten (bhutas) en zijn dieren tot en met de insecten siddhi (wijzen) via het pad van mahasukha (grote gelukzaligheid) en nemen het regenbooglichaam aan.


Naar Lama Taranatha's verslag van de oorsprongen van het Vajrayana.

TANTRA SAHAJAYOGINICINTA

POSTADRES
space2enjoy
Postbus 3012
2440 AA Nieuwveen

CONTACT
Email: info@sahajayoginicinta.nl

Ervaring sinds 2001:

*  verdiepen van de relatie

*  helder programma

*  veilig


NIEUWSBRIEF 

met aankondiging nieuwe data, mail naar

info@sahajayoginicinta.nl met als subject/onderwerp "nieuws".

Bedankt voor je bericht!