online web builder

De Boeddha als tantra-beoefenaar

Volgens een van de tantra-geschriften (de Chakrasamvara-tantra) zegt de tantrische Boeddha dat hij alleen om anderen te helpen zich heeft voorgedaan als asceet.

Zogenaamd verliet hij zijn 8000 hofdames om verlichting te bereiken.

In werkelijkheid - zo zegt de tantrische Boeddha - is verlichting echter alleen te bereiken in de tantrische vereniging met een vrouw.

De Boeddha zelf bereikte verlichting nog voordat hij het koninklijk paleis verliet in de vereniging van de diamanten scepter en de lotus (vajra en yoni) samen met Gopa - zijn echtgenote.

Boeddha tantra beoefenaar
Bloemenmeditatie voor vrouwen tantra tao zelfbeeld
De betekenis van dè boeddhistische mantra "Om mani padme hum" is niet toevallig "begroet de diamanten scepter in de lotus".

Wat zegt de Boeddha in de Chakrasamvara-tantra?

" Wie vastzit aan verlangen en dit verlangen onderdrukt, leeft leugenachtig. Wie liegt zondigt en gaat naar de hel. (...)

Daarom zal wie ernaar streeft om Boeddha te worden, praktiseren wat gepraktiseerd moet worden.
Daarentegen komt het afwijzen van zintuigelijke objecten neer op ascetische zelfpijniging - doe dat niet!
Als je vormen ziet, kijk!
Op dezelfde manier, luister naar geluiden,
Ruik geuren,
Proef heerlijke smaken,
Voel met je tastzin.
Gebruik de objecten van de vijf zintuigen -
En je zal snel Boeddha worden!"

Waarom preekte de Boeddha dan eerst onthouding?
" Wanneer ik onthouding van seksuele gemeenschap predik,
Dan is dat om zwakke wereldse wezens ervan af te brengen.
Ik preek alles wat wereldse wezens tot rijping brengt.
Ze zullen allen Boeddha's worden
Door de dans van de magische verschijnselen van de Onoverwinnelijke,
Door allerlei verschillende methodes.

In alle redevoeringen en in alle Abidharma teksten,
Worden vrouwen gekleineerd.

Echter in de mondelinge overdracht aan volgelingen met verschillende capaciteiten -
Wordt de echte waarheid in het geheim geleerd."

Dan vraagt zijn vrouwelijk metgezel aan de Boeddha:

" Waarom spreken de eerste volgelingen en anderen slecht van vrouwen?"
De Boeddha antwoordt:

" Dat doen alle vroege volgelingen en anderen
Die in het rijk van het verlangen verkeren,
En het pad van de bevrijding niet kennen
Dat berust op vrouwen en dat alles geeft wat je nodig hebt."


Bloemenmeditatie voor vrouwen tantra tao empowerment

TANTRA SAHAJAYOGINICINTA

POSTADRES
space2enjoy
Postbus 3012
2440 AA Nieuwveen

CONTACT
Email: info@sahajayoginicinta.nl

Ervaring sinds 2001:

*  verdiepen van de relatie

*  helder programma

*  veilig


NIEUWSBRIEF 

met aankondiging nieuwe data, mail naar

info@sahajayoginicinta.nl met als subject/onderwerp "nieuws".

Bedankt voor je bericht!